Airports of Thailand Public Company Limited heeft op haar jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 30 januari 2024 voorgesteld om een dividend uit te keren van THB 0,36 per aandeel, voor een totaalbedrag van THB 5.142.852.000 of gelijk aan 60,74% van de nettowinst van de jaarrekening van de onderneming voor het boekjaar 2023. De registratiedatum voor het bepalen van aandeelhouders die recht hebben op dividend is 12 december 2023. De dividendbetaling vindt plaats op 14 februari 2024.

De ontvangst van deze dividenden zal binnen 10 jaar plaatsvinden. Het recht om dividenden te ontvangen blijft echter nog onzeker, omdat er eerst een goedkeuring van de Aandeelhoudersvergadering nodig is.