Airports of Thailand Public Company Limited heeft op haar Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 30 januari 2024 aangekondigd dat mevrouw Supawan Tanomkieatipume en de heer Jirapon Sunkpho zich niet herkiesbaar stellen als Bestuurder.