Aker Carbon Capture ASA kondigt een overeenkomst aan met SLB om hun respectievelijke koolstofafvangactiviteiten te combineren om versnelde industriële decarbonisatie op schaal te ondersteunen. Door het samenbrengen van complementaire technologieportfolio's, toonaangevende expertise op het gebied van procesontwerp en een gevestigd platform voor de levering van projecten, zal de samenwerking ACC's commerciële productaanbod voor koolstofafvang en SLB's nieuwe technologische ontwikkelingen en industrialisatiecapaciteiten versterken. Het zal een middel creëren om de introductie van technologieën in een vroeg stadium op de wereldmarkt te versnellen op een commercieel, bewezen platform.

Na de transactie zal SLB 80% van de gecombineerde onderneming bezitten en ACC 20%. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) ziet voor koolstofafvang, -gebruik en -vastlegging (CCUS) een cruciale rol weggelegd in de overgang naar netto nul - volgens schattingen moet er tegen 2030 meer dan één gigaton CO2 per jaar worden afgevangen, oplopend tot meer dan zes gigaton tegen 2050. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de regelgevende instanties en zal naar verwachting aan het einde van het tweede kwartaal van 2024 worden afgerond.

Transactie details Bij het afsluiten van de transactie zal SLB 4,12 miljard NOK in contanten betalen aan ACC voor de aankoop van 80% van de aandelen in Aker Carbon Capture Holding AS (ACCH), die de activiteiten van ACC beheert. Daarnaast behoudt ACC 0,40 miljard NOK in contanten. De som van de aankoopprijs voor ACCH en de ingehouden contanten komt overeen met een waarde per ACC aandeel van NOK 9,19.

Daarnaast heeft ACC recht op een prestatiegerelateerde betaling van maximaal 1,36 miljard NOK. De prestatiegerelateerde betalingen zijn afhankelijk van het behalen van bepaalde mijlpalen, orderontvangst- en margedoelstellingen. De betalingen zijn verschuldigd wanneer bepaalde doelen worden bereikt in de periode 2025 tot 2027, gewogen tegen het einde van de periode bij de afronding van de jaarrekening voor 2027.

De prestatiegebonden betalingen zullen een marktconforme rentevoet dragen vanaf de datum van afsluiting tot de datum van betaling. ACCH zal USD 50 miljoen betalen voor de aankoop van de koolstofafvangactiviteiten van SLB. De samenwerking tussen ACC en SLB als aandeelhouders van de gecombineerde onderneming zal worden geregeld door een aandeelhoudersovereenkomst.

Deze zal onder andere voorzien in vertegenwoordiging in de raad van bestuur en bepaalde andere bestuurs- en minderheidsbeschermingsrechten voor ACC, in de mogelijkheid voor SLB om de realisatie van het bedrijfsplan te financieren door aandeelhoudersleningen en in de mogelijkheid voor ACC om haar aandeel van 20% in het gecombineerde bedrijf in de toekomst te verkopen. Na een lock-up periode van drie jaar heeft ACC het recht om haar belang in ACCH gedurende een periode van zes maanden aan SLB te verkopen (put-optie). De prijs van de putoptie zal gebaseerd zijn op de reële marktwaarde van de gecombineerde onderneming met een ondergrens die gelijk is aan de overeengekomen aankoopprijs voor ACCH zoals hierboven uiteengezet (per aandeel en exclusief prestatiegerelateerde betalingen), wat overeenkomt met ongeveer NOK 1,03 miljard voor het behouden belang van 20%, en een bovengrens van 2,0x deze prijs.

Omgekeerd zal SLB na afloop van de putoptie het recht hebben om ACC's 20%-belang in de gecombineerde onderneming tijdens de volgende zes maanden te kopen (calloptie). De prijs van de calloptie zal gebaseerd zijn op de reële marktwaarde van het gecombineerde bedrijf met een hogere bodem dan de bodem van de putoptie en een plafond van 2,5x. De aandeelhoudersovereenkomst heeft ook gebruikelijke uitkooprechten voor beide aandeelhouders in het geval van een wijziging in de zeggenschap van de andere aandeelhouder.