Aker Carbon Capture heeft een studie ontvangen van een Europese ontwikkelaar om de haalbaarheid te beoordelen van de integratie van koolstofafvang in meerdere biomassa- en afvalenergiecentrales. De vier eerste installaties zullen worden gebaseerd op de modulaire Just Catch van Aker Carbon Capture, die synergieën tussen de projecten, een snellere realisatie en een lager algemeen risico mogelijk maakt. Deze toekenning benadrukt de leidende Europese marktpositie van Aker Carbon Capture met bewezen technologie, gemodulariseerde en gestandaardiseerde producten en een grote projectportefeuille.

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel gepresenteerd voor een netto broeikasgasemissiereductie van 90% ten opzichte van de niveaus van 1990 als aanbevolen doelstelling voor 2040. Om een netto broeikasgasemissiereductie van 90% te bereiken, moeten de broeikasgasemissies van de EU in 2040 minder dan 850 MtCO2-eq bedragen en moet de koolstofverwijdering oplopen tot 400 MtCO2, waarvan een groot deel BECCS moet zijn. Aker Carbon Capture levert momenteel zeven installaties voor koolstofafvang.

In Nederland legt Aker Carbon Capture de laatste hand aan de oplevering van een Just Catch 100 in de afvalenergiecentrale van Twence. Voor de cementfabriek van Heidelberg Materials in Brevik, Noorwegen, levert Aker Carbon Capture een afvanginstallatie met een capaciteit van 400.000 ton per jaar. Het bedrijf levert ook vijf Just Catch 100 units aan de bio-energie-installaties van Orsted in Denemarken, met een totale ontwerp-afvangcapaciteit van 500.000 ton CO2 per jaar.

Deze projecten dragen bij aan de missie van Aker Carbon Capture om in serie koolstofafvanginstallaties te produceren voor de markt van middelgrote emittenten.