AH Tretten AS is overeengekomen om op 30 maart 2022 een belang van 48,98% in Aker Offshore Wind AS (OB:AOW) te verwerven voor ongeveer 1 miljard NOK. Om de driehoeksfusie mogelijk te maken, zal Aker Horizons ASA al haar indirecte aandelen in Aker Offshore Wind van haar dochteronderneming, Aker Renewable Power AS, overdragen aan AH Tretten AS, telkens tegen een prijs van 2,5555 NOK per aandeel. Na de overdracht van de 346.262.406 aandelen die Aker Horizons ASA indirect bezit, zal Aker Renewable Power AS geen eigendomsbelang meer hebben in AOW, AH Tretten AS zal 346.262.406 aandelen in AOW bezitten, wat overeenstemt met een eigendomsbelang van ongeveer 51,02%, en het indirecte aandeelhouderschap van Aker Horizons ASA in AOW zal dienovereenkomstig ongewijzigd blijven. De fusie zal worden uitgevoerd als een driehoeksfusie waarbij AOW zal fuseren met Aker Horizons. AH Tretten AS als de overblijvende entiteit en Aker Horizons zullen tegenwaardeaandelen uitgeven. De transactie is afhankelijk van de goedkeuring van de aandeelhouders van Aker Offshore, de vereiste toestemmingen en goedkeuringen van overheidsinstanties en andere voorwaarden. De transactie is op 30 maart 2022 door de raad van bestuur van zowel Aker Horizons als Aker Offshore goedgekeurd. Op 4 mei 2022 is de transactie goedgekeurd door de aandeelhouders van Aker Offshore. Verwacht wordt dat de transactie in juni 2022 wordt gesloten. Op 14 juni 2022 wordt verwacht dat de fusie voltooid zal zijn na sluiting van de handel op de beurs van Oslo op 17 juni 2022. Advokatfirmaet BAHR AS trad op als juridisch adviseur van Aker Horizons ASA (OB : AKH). DNB Markets en Carnegie AS traden op als financieel adviseurs voor Aker Horizons ASA. Pareto Securities AS trad op als financieel adviseur en Advokatfirmaet Thommessen AS trad op als juridisch adviseur voor Aker Offshore Wind. KPMG AS trad op als onafhankelijk deskundige voor AH Tretten en is van mening dat de aandelenverhouding billijk is.

AH Tretten AS heeft de overname van Aker Offshore Wind AS (OB:AOW) op 17 juni 2022 afgerond.