De Raad van Bestuur van Albany International Corp. heeft een kwartaaldividend van $0,26 per aandeel op de Class A Common Stock van het bedrijf vastgesteld. Het dividend is betaalbaar op 5 april 2024 aan aandeelhouders die op 15 maart 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven.