De raad van bestuur van Albany International Corp. heeft een kwartaaldividend van $0,26 per aandeel op de Class A Common Stock van het bedrijf vastgesteld. Het dividend is betaalbaar op 8 juli 2024 aan aandeelhouders die op 7 juni 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven.