Albertsons Companies, Inc. heeft aangekondigd dat Scott Wille op 16 november 2023 ontslag heeft genomen uit de Raad van Bestuur van het bedrijf, inclusief het Governance, Compliance and ESG Committee en het Finance Committee van de Raad. Zijn ontslag was niet het gevolg van een meningsverschil tussen de heer Wille en het bedrijf, het management, de Raad of een comité daarvan, of met betrekking tot een kwestie die verband houdt met de activiteiten, het beleid of de praktijken van het bedrijf. De heer Wille was lid van de Raad vanaf 2020 en werd door Cerberus in de Raad benoemd.

Met ingang van 21 november 2023 werd Lisa Gray benoemd tot lid van de Raad voor de termijn die afloopt op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024 of totdat haar opvolger naar behoren is gekozen en gekwalificeerd. Mevrouw Gray is niet benoemd in een comité van de Raad. Mevrouw Gray werd door bepaalde dochterondernemingen van Cerberus Capital Management, L.P. ("Cerberus") aangewezen als lid van de Raad krachtens het aanwijzingsrecht als bestuurder in Artikel 2.01 van die bepaalde Aandeelhoudersovereenkomst, gedateerd op 25 juni 2020, door en tussen het Bedrijf en bepaalde dochterondernemingen van Cerberus.