Algonquin Power & Utilities Corp. heeft aangekondigd dat Masheed Saidi, tijdens het gewone benoemingsproces in het eerste kwartaal voor Algonquin's jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024 (de "jaarlijkse vergadering"), de Raad van Bestuur heeft laten weten dat zij zich niet herkiesbaar stelt. Daarnaast heeft Kenneth Moore, de voorzitter van de Raad van Bestuur, de Raad van Bestuur geïnformeerd over zijn voornemen om met ingang van de jaarlijkse vergadering af te treden en hij zal zich daarom niet herkiesbaar stellen.