Op 22 maart 2024 kondigde Algonquin Power & Utilities Corp. aan dat het een verklaring heeft uitgegeven over de voordrachten van Starboard Value LP om zich verkiesbaar te stellen voor de raad van bestuur van de onderneming tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2024. De Onderneming voegde eraan toe dat de Corporate Governance Commissie van de Raad van Bestuur van de Onderneming de voorgestelde kandidaten zal beoordelen in overeenstemming met de richtlijnen van de Onderneming.

Het bedrijf verklaarde dat de Raad zijn formele aanbeveling met betrekking tot de verkiezing van bestuurders zal presenteren in de managementinformatiecirculaire van het bedrijf, die zal worden ingediend bij de Canadese regelgevende instanties voor effecten en de Securities and Exchange Commission en zal worden bezorgd aan aandeelhouders die in aanmerking komen om te stemmen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024. Het Bedrijf heeft aandeelhouders aanbevolen om op dit moment geen actie te ondernemen.