Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.


Sterke punten

● Met een ondernemingswaarde/omzet ratio van ongeveer 1.15 voor het lopende jaar lijkt het bedrijf in principe laag gewaardeerd te zijn.

● In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.

● De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● In de afgelopen vier maanden is de gemiddelde richtkoers van de analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De verwachtingen van de analisten met betrekking tot de evolutie van het bedrijf zijn relatief dicht bij elkaar. Dit is het gevolg van ofwel een goede zichtbaarheid in verband met de activiteit van de groep, ofwel van de goede communicatie van het bedrijf met de analisten.

● De richtkoersen van de analisten liggen allemaal relatief dicht bij elkaar, wat wijst op een goed zicht op de waardering van het bedrijf.

● Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.


Zwakke punten

● De groep is een van de bedrijven met de zwakste groeivooruitzichten volgens de taxaties van analisten.

● Als percentage van de omzet en zonder rekening te houden met provisies en waardeverminderingen, heeft de onderneming betrekkelijk lage marges.

● In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.

● De groep keert geen of weinig dividenden uit en is dus geen rendementsonderneming.