BERLIJN (dpa-AFX) - Hoge prijzen voor autoreparaties hebben de winst van Duitse verzekeraars in 2023 flink uitgehold. Omdat autoverzekeringen in het rood stonden, kelderde de verzekeringstechnische winst van schadeverzekeringen als geheel met meer dan de helft tot 1,5 miljard euro, zo maakte de Duitse Vereniging van Verzekeraars (GDV) donderdag in Berlijn bekend. Voor het lopende jaar verwacht de vereniging daarom een verdere stijging van de premie-inkomsten - vooral in autoverzekeringen.

In het afgelopen jaar steeg het totale premie-inkomen van Duitse verzekeraars met 0,6 procent tot iets minder dan 225 miljard euro, zo blijkt uit de cijfers. Terwijl de inkomsten uit schadeverzekeringen met 6,7 procent stegen tot 84,5 miljard euro, daalden ze bij levensverzekeringen met 5,2 procent tot 92 miljard euro. De vereniging legde uit dat er vooral minder vraag was naar koopsompolissen als gevolg van de moeilijke algemene economische situatie. In de schadeverzekeringsbranche stegen de schadebedragen met 12,7 procent, aanzienlijk meer dan de premies.

GDV was optimistischer voor het lopende jaar. Voor levensverzekeringen voorspelt de vereniging dat de stijging van de rentetarieven en dus een hogere winstdeling de daling van de premies zou moeten stoppen. Over het geheel genomen voorspelt GDV een stijging van de premie-inkomsten met 3,8 procent voor de verzekeringssector - aangevoerd door het schadebedrijf met een plus van 7,7 procent.

Vooral autobezitters zullen waarschijnlijk dieper in de buidel moeten tasten. Vorig jaar leidden hogere prijzen voor reserveonderdelen en reparaties tot hoge verliezen voor autoverzekeraars. "Voor elke euro die we verdienden, gaven we 1,10 euro uit," zei Norbert Rollinger, hoofd van de vereniging. De uitgaven voor claims, administratie en verkoop waren 2,9 miljard euro hoger dan de premie-inkomsten. De vereniging verwacht een verdere stijging van de reparatiekosten in 2024. Volgens zijn schattingen zullen autoverzekeraars hun premie-inkomsten waarschijnlijk met tien procent verhogen.

Volgens schattingen van GDV zullen de wijdverspreide overstromingen in Duitsland vanaf Kerstmis de verzekeringssector ongeveer 200 miljoen euro kosten. GDV-directeur Jorg Asmussen beschuldigde de deelstaten en lokale overheden van tekortschietende preventie: "Veel problemen, vooral op het gebied van bescherming tegen overstromingen, zijn door eigen toedoen ontstaan en hadden voorkomen kunnen worden."/stw/tav/mis