DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Minister-president Hendrik Wüst (CDU) van Noordrijn-Westfalen dringt er bij de bondsregering op aan om, in navolging van andere deelstaten, een verplichte verzekering in te voeren voor schade veroorzaakt door natuurrampen. "Omdat natuurrampen niet stoppen bij de staatsgrenzen, hebben we dringend behoefte aan de invoering van een verplichte verzekering tegen natuurrampen die is overeengekomen tussen de regeringsleiders van de deelstaten en de bondskanselier," vertelde hij de krant Rheinische Post (donderdag).

In plaats van hulp te bieden na dergelijke gebeurtenissen via fondsoplossingen, moet er een financiële voorziening worden getroffen. Hij was open over de specifieke structuur, maar één ding was duidelijk: "Het kan niet zo zijn dat de belastingbetaler altijd voor de rekening opdraait. De Kanselier heeft zijn woord gegeven om de verzekering te implementeren. De federale regering mag niet langer haar beloften niet nakomen", bekritiseerde de regeringsleider van NRW.

Minister-president Winfried Kretschmann (Groenen) van Baden-Württemberg had de afgelopen weken bijvoorbeeld duidelijke kritiek geuit op de bondsregering en herhaalde de eis voor een landelijke verplichte verzekering tegen natuurrampen. Men moet ervan uitgaan dat de overstromingssituatie in delen van Duitsland opnieuw miljarden aan schade zal veroorzaken - en dan zal de roep om steun weer te horen zijn, legde hij uit./vd/DP/zb