(Alliance News) - Het volgende is een opsomming van updates door in Londen genoteerde bedrijven, die vrijdag zijn uitgegeven en niet afzonderlijk door Alliance News zijn gemeld:

----------

Alpha Real Trust Ltd - vastgoedfinancier - zegt dat de intrinsieke waarde per aandeel aan het eind van het derde kwartaal op 31 december met 0,5% is gedaald naar 213,2 pence, vergeleken met 214,3 pence eind september. Er wordt een "robuuste financiële positie" geroemd. Het voegt eraan toe: "ART blijft op een robuuste financiële voet staan en is goed gepositioneerd om te profiteren van nieuwe investeringsmogelijkheden."

----------

Goldstone Resources Ltd - goudproducent en -explorer gericht op Ghana - zegt door te gaan met het werven van extra fondsen om werkkapitaal te verschaffen, activiteiten te bevorderen en schulden aan crediteuren te vereffenen. "Het bestuur is van mening dat het in dit opzicht positieve vooruitgang boekt en verwacht in de loop van de komende 10 dagen een verdere update te kunnen geven. Er wordt opgemerkt dat elke financieringsregeling met eigen vermogen naar verwachting afhankelijk zal zijn van de goedkeuring van de aandeelhouders op een algemene vergadering van het bedrijf en dat er geen garantie kan worden gegeven dat dergelijke aanvullende financieringsregelingen kunnen worden afgesloten," aldus Goldstone. De kaspositie bedraagt USD500.000 en de kortlopende schulden bedragen USD11,2 miljoen. Hiervan heeft USD4,8 miljoen betrekking op een goudlening, nog eens USD3,0 miljoen is in de vorm van een converteerbare lening uitgegeven aan Blue Gold International Ltd en het bedrijf heeft ook een "verscheidenheid aan kleinere schuldeisers voor een totaalbedrag van ongeveer GBP3,4 miljoen. De "overgrote meerderheid" van deze laatste is "achterstallig". Goldstone waarschuwt: "Dienovereenkomstig, in het geval dat het bedrijf niet in staat is om voldoende aanvullende financiering te verkrijgen om haar lopende activiteiten te financieren, saldi verschuldigd aan achterstallige schuldeisers van de groep gedeeltelijk te vereffenen en geschikte terugbetalingsovereenkomsten te sluiten met dergelijke schuldeisers, is het bedrijf mogelijk niet in staat om door te gaan als een "going concern" en kan de handel in de gewone aandelen van het bedrijf op de AIM geannuleerd worden."

----------

Asiamet Resources Ltd - een bedrijf dat actief is op het gebied van de exploratie van mineralen en zich richt op koper-, goud- en metaalhoudende activa in Indonesië - zegt dat de "positieve samenwerking" met de leidende bank voortduurt met betrekking tot de financiering van het BKM-project. Asiamet zegt: "Het bedrijf heeft met succes verschillende punten van de beoordeling door de onafhankelijke technische expert afgerond en voldoet daarmee aan de vereisten voor de eerste fase van de goedkeuringen. Het bedrijf is ook actief in gesprek met een vooraanstaande Indonesische bank." Zegt ook partners af te ronden voor wat betreft het engineeringontwerp en de ontwikkelingsstrategie bij de activa. Daarnaast wordt er nagedacht over alternatieve locaties voor de heap leach faciliteit en wordt er "prioriteit gegeven" aan het voltooien van het vergunningsproces voor het project. Er is nog een "laatste uitstaande item dat nodig is om de bosbouwvergunning te verkrijgen voor de ontwikkeling van een mijn bij BKM", aldus het bedrijf.

----------

Gama Aviation PLC - in Farnborough, Engeland, gevestigd bedrijf voor luchtvaartdiensten - meldt "grotere schaal" van het overnamebod nadat het werd gevraagd om rekening te houden met de mogelijkheid dat sommige aandeelhouders worden "teruggeschroefd". Het bedrijf zou 17,5 miljoen aandelen kopen tegen 95p per stuk, in totaal GBP16,5 miljoen. Deze aandelen vertegenwoordigden 27% van het kapitaal. Gama zegt: "De raad van bestuur heeft dit overwogen en heeft verder gekeken naar de gevolgen voor kleinere aandeelhouders van de wijzigingen in het investeringsprofiel van de aandelen van het bedrijf." Het bedrijf zegt dat het bedrag van GBP16,5 miljoen "gekalibreerd is om voldoende middelen te behouden". Gama zegt: "Elke verhoging van de omvang van de kapitaalteruggave zou de fondsen die beschikbaar zijn voor kapitaalvereisten verminderen; een overnamebod tegen 95 pence dat door alle aandeelhouders kan worden aanvaard, zou, indien er volledig op wordt ingeschreven, de onderneming onvoldoende fondsen geven om te investeren in strategische kapitaalprojecten." Gama zegt dat Marwan Khalek en Bermesico Holdings Ltd, twee aandeelhouders, "hebben aangegeven dat ze bereid zijn om geen van hun bestaande aandelen aan te bieden". Dit zou ervoor zorgen dat Gama voldoende middelen heeft om "te voldoen aan de behoefte aan investeringskapitaal" van strategische projecten. Gama "versnelt" de kapitaalteruggave tot maximaal GBP37,6 miljoen, dus 40,6 miljoen aandelen. Dit zou 61% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen. "Dit zou in feite alle aandeelhouders, behalve Marwan Khalek en Bermesico Holdings Ltd, de keuze geven tussen het verkopen van 100% van hun aandelen tegen 95 pence per aandeel of geïnvesteerd blijven in het bedrijf," voegt het bedrijf toe. Vanwege de "aanzienlijke toename in aandeelhoudersconcentratie" en wat het verwacht een afname in marktliquiditeit van de aandelen, is een schrapping van de AIM-notering in het belang van het bedrijf, voegt Gama eraan toe. "Het bestuur is echter aan het evalueren of dit een zaak is voor de huidige aandeelhouders of voor de aandeelhouders die overblijven na het overnamebod," legt het uit.

----------

Marula Mining PLC - ontwikkelaar van batterijmetaalmijnen met projecten in Zuid-Afrika, Tanzania en Zambia - tekent deal met Gems & Industrial Minerals Ltd om te investeren in de Larisoro mangaanmijn in Kenia. Het bedrijf zal aanvankelijk een commercieel belang van 60% verwerven met een optie om te verhogen tot 70%. Zegt dat na ondertekening van de term sheet GBP300.000 aan GIM moet worden betaald via de uitgifte van 2,4 miljoen Marula-aandelen tegen 12,5 pence per stuk. Er komt ook een overeenkomst voor technische ondersteuning en een commerciële overeenkomst waarbij Marula USD1,5 miljoen zal investeren in nieuwe mijnbouw-, breek-, zeef- en verwerkingsapparatuur. Tot slot voegt het bedrijf toe: "Bij de ondertekening van de TSA en CA heeft het bedrijf ermee ingestemd om aan GIM en zijn gevolmachtigden een bedrag van GBP200.000 te betalen dat in nieuwe gewone aandelen of in contanten moet worden voldaan. Nog eens GBP300.000 zal aan GIM betaald moeten worden na voltooiing van het initiële exploratieprogramma en een laatste betaling van GBP750.000 zal betaald moeten worden na het bereiken van 50.000 ton commerciële verkoop van mangaanerts."

----------

4basebio PLC - Cambridge, Engeland gevestigd life-science techbedrijf met eigen technologieën op het gebied van DNA-synthese - Succesvol in aanbesteding voor het leveren van research en GMP-grade synthetisch DNA voor de ontwikkeling van RNA-gebaseerde therapieën en vaccins in het Centre for Process Innovation RNA Centre of Excellence in het VK.

----------

Touchstone Exploration Inc - Canadees olie- en gasexploratiebedrijf - Rapporteert onafhankelijke evaluatie van reserves door GLJ Ltd. Geeft aan dat de totale brutoreserves 13,5 miljoen vaten olie-equivalent bedragen. Rapporteert een netto contante waarde vóór belasting, tegen 10% korting, van USD 151,4 miljoen. De reserves bedroegen eind 2022 in totaal 4,8 miljoen boe.

----------

Verditek PLC - voormalig producent van lichtgewicht zonnepanelen, maar na een verkoop nu een omhulsel van contanten - zegt dat de opbrengst van de plaatsing is ontvangen, maar dat het bedrijf om "technische redenen" de nieuwe aandelen nog niet kan uitgeven. "Naar verwachting zullen de nieuwe aandelen worden uitgegeven en zal de toelating begin volgende week plaatsvinden," aldus Verditek. Op donderdag kondigde Verditek aan dat voorzitter David Willetts, Chief Executive Robert Richards en niet-uitvoerend bestuurder George Katzaros uit het bestuur zouden stappen en dat Bob Holt en John Charlton zouden worden benoemd. Holt zou Verditek helpen "om inschrijvers te werven voor 400 miljoen nieuwe gewone aandelen" tegen een prijs van 0,075p per aandeel, wat GBP300.000 zou opbrengen. Na de verkoop van haar zonne-energiebedrijf is Verditek nu een lege huls. Het heeft zes maanden de tijd om een overname of overnames te doen die een omgekeerde overname vormen. De aandelen zullen worden opgeschort als het bedrijf dit niet doet. "Als de aandelen van het bedrijf gedurende 6 maanden geschorst blijven, zal de toelating van de aandelen van het bedrijf tot de handel op de AIM worden geannuleerd," voegt het bedrijf eraan toe.

----------

FireAngel Safety Technology Group PLC - ontwikkelaar en leverancier van veiligheidsproducten voor thuis in Coventry, Engeland - zegt dat de Britse minister de beoordelingsperiode in verband met de overname van FireAngel door Intelligent Safety Electronics Pte Ltd verlengt. De minister heeft nu 45 dagen om een beslissing te nemen om de deal goed te keuren, of "corrigerende maatregelen toe te passen door middel van een definitief besluit". FireAngel en ISE verlengen de termijn voor de overname van GBP27,7 miljoen tot 31 juli.

----------

Door Eric Cunha, nieuwsredacteur bij Alliance News

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.