Symphony, een bedrijf dat actief is op het gebied van marktinfrastructuur en -technologie, werkt samen met Google om het aanbod van spraakanalyses voor banken en beleggingsondernemingen uit te breiden, zo hebben leidinggevenden aan Reuters laten weten, nu regelgevende instanties strenger worden op het gebied van naleving van communicatieregels.

De U.S. Securities and Exchange Commission heeft meer dan $2 miljard aan boetes opgelegd voor misstappen op dit gebied, grotendeels in verband met het niet traceren of registreren van bedrijfsgerelateerde sms-berichten die via niet-geautoriseerde platforms werden verzonden tijdens COVID-19 lockdowns.

Terwijl het sectorbrede optreden tegen berichten en e-mails een hoogtepunt bereikt, bereiden financiële bedrijven zich nu voor op mogelijke onderzoeken naar hun gebruik van spraak- en videogesprekken, waarvan slechts een fractie van de communicatie routinematig wordt opgenomen en bewaard, zo vertelden bronnen vorige maand aan Reuters.

Symphony, dat banken als Goldman Sachs en JPMorgan tot haar 1000-koppige klantenkring rekent, zal het generatieve platform voor kunstmatige intelligentie van Google Cloud, Vertex AI, gebruiken om haar Cloud9 spraakproduct uit te breiden met meer geavanceerde spraak-naar-tekst en natuurlijke taalverwerking (NLP).

Communicatie via het Cloud9-product, dat handelsteams helpt samen te werken in verschillende activaklassen zoals grondstoffen, renteswaps en aandelenderivaten, kan dan nauwkeuriger worden getranscribeerd voor retentiedoeleinden en worden gemarkeerd voor herziening wanneer verdachte discussies worden gedetecteerd.

"Generatieve AI heeft het potentieel om het handelslandschap te transformeren van het automatiseren van routinetaken tot het identificeren van potentieel wangedrag door afwijkingen in gegevens," aldus Zac Maufe, global head of Regulated Industries, bij Google Cloud.

Naast het transcriberen en samenvatten van conversaties voor naleving, zullen gebruikers de gegevens kunnen ontginnen om er extra inzichten uit te halen die gebruikt kunnen worden om verkoop- of handelsstrategieën te beïnvloeden, en om de algehele ervaring voor klanten te bewaken. "Brad Levy, CEO van Symphony, vertelde aan Reuters dat hij hoopte het verbeterde product tegen het tweede kwartaal op de markt te kunnen brengen.

Phil Moyer, VP van Google Cloud's Global AI Business, zei dat het platform compliance meer "ambient" zou maken.

"...Gegevens nemen met wel 50% tot 60% per jaar toe. Er zijn op dit moment dus 180 zettabytes aan gegevens op aarde, waarvan 90% in de afgelopen twee jaar is gecreëerd."

"We beginnen voorbij het niveau te komen waarop mensen dit aankunnen. En dus helpen hulpmiddelen zoals deze transformatoren en generatieve AI echt bij het beheren van die enorme gegevens die worden gecreëerd," zei Moyer. (Verslag door Sinead Cruise; bewerking door David Evans)