Alstom kondigt aan dat de Raad van Bestuur Philippe Petitcolin heeft gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder ter vervanging van Jay Walder, die ontslag heeft genomen, voor de rest van zijn ambtstermijn, d.w.z. tot de sluiting van de AVA op 20 juni.De coöptatie van de voormalige CEO van Safran zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de AVA, die ook zal worden gevraagd te stemmen over de verlenging van zijn mandaat als bestuurder voor een periode van vier jaar. Ter herinnering: de scheiding van de functies van voorzitter en CEO wordt van kracht aan het einde van deze AVA.

Op dat moment zal Philippe Petitcolin de rol van Voorzitter van de Raad op zich nemen, terwijl Henri Poupart-Lafarge zal doorgaan als Chief Executive Officer. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.