1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. Nederland
 4. Euronext Amsterdam
 5. Alumexx N.V.
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    ALX   NL0012194724

ALUMEXX N.V.

(ALX)
  Rapport
Real Time Euronext Amsterdam  -  12:47 06-07-2022
0.6860 EUR   -0.58%
22/06ALUMEXX N : Bezoldigingsverslag Alumexx
PU
07/06PRESENTATIE : Presentatie 2021
PU
08/05ALUMEXX N : Bijlage 1 Profielschets
PU
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsOndernemingFinanciŽnBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Alumexx N : Bezoldigingsverslag Alumexx

22/06/2022 | 16:05

BEZOLDIGINGSVERSLAG ALUMEXX N.V. 2021

Dit verslag moet worden beschouwd als verslag in de zin van artikel 2:135b BW en in de zin van principe 3.4 van de Nederlandse Corporate Governance Code. Hierin wordt een toelichting gegeven op uitvoering van het bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen.

Op grond van art. 2:135a lid 2 BW moet het bezoldigingsbeleid ten minste iedere vier jaar na vaststelling opnieuw aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Het bezoldigingsbeleid voor zowel het Bestuur als de Raad van Commissarissen werd vastgesteld door de algemene vergadering op 19 juni 2020. Het bezoldigingsbeleid is gepubliceerd op de website van de onderneming www.alumexx-nv.nl.

De opbouw van dit verslag is als volgt:

 1. Bezoldigingsverslag Bestuur over 2021
 2. Bezoldigingsverslag Raad van Commissarissen over 2021
 3. Adviserende stem algemene vergadering, uitgebracht op 15 juni 2021
 4. Evaluatie bezoldigingsbeleid en voornemens voor 2022

1. Bezoldigingsverslag Bestuur over 2021

De arbeidsvoorwaarden van de Bestuursvoorzitter zijn vastgesteld op basis van het beloningsbeleid. Hij is aangesteld op basis van een overeenkomst van opdracht.

Ter bepaling van de hoogte van de vaste beloning is gekeken naar de financiële armslag van de onderneming. In lijn hiermee heeft de Raad de vaste beloning van de Bestuursvoorzitter vastgesteld op € 60.000 per jaar, ingaande 1 januari 2020.

Daarnaast kunnen bepaalde normale, marktconforme vergoedingen onder een inkomensbijdrage vallen, zoals betaling van premies voor een ziektekostenverzekering (niet bij Alumexx), een ongevallenverzekering (niet), een D&O aansprakelijkheidsverzekering (wel) en vergoedingen voor de auto (wel).

Daarnaast kunnen bestuurders en pensioenbijdrage ontvangen. Dat is bij Alumexx niet het geval.

De variabele beloning van bestuurders kan bestaan uit korte termijn en lange termijn incentives. Geen van deze incentives is vooralsnog vastgesteld.

Art 2:135b lid 2BW schrijft voor dat in het bezoldigingsverslag van iedere individuele bestuurder ten minste de volgende onderwerpen aan de orde komen.

Het totale bedrag aan bezoldigingen, uitgesplitst naar onderdeel

Naam

basis salaris

andere vergoedingen pensioen

totaal vast

J. van den Heuvel

€ 60.000

€ 0

€ 0

€ 60.000

Het relatieve aandeel van de vaste en variabele bezoldigingen

Leerlooierstraat 30 -

4871 EN Etten-Leur - Nederland

-

info@alumexx.nl

1

Het aandeel van de vaste bezoldiging is, bij gebreke van variabele beloningen, 100%.

De wijze waarop het totale bedrag van de bezoldiging strookt met het bezoldigingsbeleid en bijdraagt aan de langetermijnprestaties van de vennootschap

Het totale bedrag van de bezoldiging past binnen het bezoldigingsbeleid om deskundige personen aan te trekken of te behouden, terwijl deze bereid moeten zijn tegen een gematigde beloning de exposure van een functie bij een beursfonds te aanvaarden.

Op termijn zal Alumexx kpi's, die samenhangen met de langetermijnprestaties, gaan formuleren.

De wijze waarop de door of vanwege de vennootschap gestelde financiële en niet-financiële doelen zijn toegepast

Niet van toepassing.

De jaarlijkse verandering in de bezoldiging over tenminste vijf boekjaren, de ontwikkeling van de prestaties van de vennootschap en de gemiddelde bezoldiging, uitgaande van een volledige werkweek, van de werknemers van de vennootschap die geen bestuurder zijn gedurende deze periode, gezamenlijk gepresenteerd op een wijze die vergelijking mogelijk maakt

Alumexx heeft vanaf 2020 werknemers in dienst. In 2021 waren gemiddeld 1,4 FTE's werkzaam voor Alumexx en in 2020 gemiddeld 0,8 FTE's. In 2021 bedraagt het gemiddelde salaris van de werknemers € 58.624 en in 2020 bedraagt het gemiddelde salaris van de werknemers € 51.040 (2019: nihil). De bezoldiging van de CEO bedraagt € 60.000 zowel in 2021 als in 2020 (2019: nihil). Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen bedraagt € 548.000 in 2021 ten opzichte van € 352.000 in 2020. Omdat er pas sinds een aantal jaren een beperkt aantal werknemers bij Alumexx werkzaam zijn, kan de ontwikkeling in de jaarlijkse verandering van de bezoldiging niet vergeleken worden.

Indien de vennootschap dochtermaatschappijen heeft of de financiële gegevens van andere maatschappijen consolideert, de bezoldiging die in het boekjaar ten laste van die dochtermaatschappijen of andere maatschappijen is gekomen

Er is hiervan geen sprake.

Het aantal toegekende en aangeboden aandelen en aandelenopties en de belangrijkste voorwaarden voor uitoefening van rechten

Sinds haar start in december 2017 heeft Alumexx geen aandelen of aandelenopties aangeboden of toegekend, bij wijze van (variabele) beloning.

De gehele of gedeeltelijke terugvordering van een bonus als bedoeld in artikel 2:135 lid 8 BW Omdat er geen sprake is van enige variabele beloning (de bonus) is er ook geen sprake geweest van een claw back.

Eventuele afwijking van het besluitvormingsproces voor de uitvoering van het bezoldigingsbeleid, bedoeld in artikel 2:135a lid 6 onder h

Hiervan is geen sprake.

Leerlooierstraat 30 -

4871 EN Etten-Leur -

Nederland -

info@alumexx.nl

2

Eventuele afwijking van het bezoldigingsbeleid, bedoeld in artikel 2:135a lid 4, met een toelichting van de aard van de uitzonderlijke omstandigheden, bedoeld in artikel 2:135a lid 5, en met vermelding van de specifieke onderdelen waarvan wordt afgeweken

Hiervan is geen sprake.

De in artikel 2:383c tot en met e genoemde informatie voor zover die informatie niet reeds is vereist op grond van dit lid

Deze informatie is al in dit bezoldigingsverslag gegeven.

2. Bezoldigingsverslag Raad van Commissarissen over 2021

De leden van de Raad hebben in het boekjaar 2021 een honorering ontvangen conform het beleid. De taakverdeling was in 2021 als volgt:

 • De heer S.E. Jost (voorzitter) 1 januari - 15 juni 2021
 • De heer B.A. den Bezemer (voorzitter) 15 juni - 31 december 2021
 • De heer E. Vrielink, 1 januari - 31 december 2021.

De heer Vrielink functioneert gezien zijn deskundigheid als financieel expert binnen de Raad.

De Vennootschap heeft voor de leden van de Raad een D&O aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Daarnaast worden de zakelijk gemaakte onkosten vergoed en zakelijke reiskosten tegen 19 cent per kilometer.

Over het boekjaar 2020 en 20211 zijn op jaarbasis aan de leden van de Raad de volgende beloningen betaald:

Naam

2021

2020

S.E. Jost

€ 3.850

€ 8.400

B.A. den Bezemer

€ 6.000

€ 0

E. Vrielink

€ 8.950

€ 7.900

1 De door de algemene vergadering op 15 juni 2021 goedgekeurde verhoging is uitgevoerd per 1 juli 2021

Leerlooierstraat 30 -

4871 EN Etten-Leur -

Nederland -

info@alumexx.nl

3

3. Adviserende stem algemene vergadering, uitgebracht op 15 juni 2021

Het bezoldigingsverslag 2020 is op 15 juni 2021 conform het bepaalde in artikel 2:135b BW ter adviserende stemming voorgelegd aan de algemene vergadering, met het voorstel een positief adviserende stem uit te brengen. Dat heeft de algemene vergadering vervolgens unaniem gedaan. Ter vergadering zijn geen vragen gesteld of nadere opmerkingen gemaakt, zodat de vergadering geen aanwijzingen heeft gegeven waarmee in het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2021 rekening gehouden moest worden.

4. Evaluatie bezoldigingsbeleid en voornemens voor 2022

De Raad van Commissarissen heeft het in juni 2020 door de algemene vergadering goedgekeurde bezoldigingsbeleid geëvalueerd, en de werking daarvan effectief en evenwichtig bevonden.

Daarnaast is het niveau van de beloning geëvalueerd.

Voor de Bestuursvoorzitter is besloten de beloning te verhogen van € 60.000 per jaar naar

 • 100.000 per jaar. De Raad meent dat deze verhoging past binnen het bestaande beloningsbeleid. Bekeken zal worden wat een goed startmoment is voor het formuleren van kpi's, om de voor de onderneming noodzakelijke groei te kunnen benchmarken. Op termijn zal dit kunnen leiden tot een aanvullende, variabele beloning voor de heer Van den Heuvel. Dat zou een wijziging van het beloningsbeleid betekenen, hetgeen dan uiteraard eerst ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

Etten-Leur, 20 april 2022

Behandeld in de jaarvergadering van Alumexx N.V. op 17 juni 2022

Leerlooierstraat 30 -

4871 EN Etten-Leur -

Nederland -

info@alumexx.nl

4

Disclaimer

Alumexx NV published this content on 22 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 June 2022 14:04:04 UTC.


© Publicnow 2022
Nieuws over ALUMEXX N.V.
22/06ALUMEXX N : Bezoldigingsverslag Alumexx
PU
07/06PRESENTATIE : Presentatie 2021
PU
08/05ALUMEXX N : Bijlage 1 Profielschets
PU
21/04Kwartaalresultaten positief ontvangen op groen Damrak
AM
21/04ALUMEXX N.V., - ALUMEXX : opnieuw sterke groei van omzet en resultaat
PU
21/04BEURS VAN AMSTERDAM : AEX licht hoger van start gegaan
AM
20/04Alumexx boekt meer omzet en winst
AM
20/04ALUMEXX : opnieuw sterke groei van omzet en resultaat
PU
20/04Alumexx N.V. maakt winstcijfers bekend voor het volledige jaar dat eindigde op 31 decem..
CI
24/03Alumexx tekent intentieverklaring overname
AM
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet
Nettowinst (verlies)
Nettoschuld
Koers/winst-verhouding
Dividendrendement
Marktkapitalisatie 7,55 M 7,74 M -
Beurskap. / Omzet -1
Beurskap. / Omzet 0
Aantal werknemrs 1
Percentage vrij verhandelbaar 29,1%
Grafiek ALUMEXX N.V.
Duur : Periode :
Alumexx N.V. : Grafische technische analyse Alumexx N.V. | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse ALUMEXX N.V.
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
Trendsdalerdalerdaler
Evolutie van de resultatenrekening
Managers en directeuren
Jeroen van den Heuvel Chief Executive Officer
Emmy Jaspers Financial Manager
Simon E. Jost Chairman-Supervisory Board
Wessel Peeters Head-Information Technology & Compliance
Erwin Vrielink Member-Supervisory Board
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
ALUMEXX N.V.-21.59%8
OWENS CORNING-14.33%7 526
ROCKWOOL A/S-44.42%4 714
CORNERSTONE BUILDING BRANDS, INC.40.48%3 120
STO SE & CO. KGAA-40.72%862
NICHIHA CORPORATION-14.17%707