Amara Holdings Limited beveelt een fiscaal vrijgesteld slotdividend in contanten aan van 0,5 cent voor het hele jaar dat eindigt op 31 december 2023.