De politieke druk om de allereerste "Amazonia-obligatie" aan te gaan is opgevoerd tijdens besprekingen om een "routekaart" overeen te komen, maar de kans dat er dit jaar nog een akkoord wordt bereikt, stuit op technische hindernissen en scepsis bij sommigen die de schuld moeten beheren, zo vertelden bronnen aan Reuters.

Brazilië, Colombia en Ecuador behoren tot een groep landen die in gesprek zijn met ontwikkelingsbanken om een speciaal ondersteund kader te lanceren om miljarden dollars aan goedkope financiering op te halen om het grootste regenwoud ter wereld te beschermen.

Dit voorstel werd vorig jaar gedaan door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Wereldbank en Reuters rapporteert voor het eerst over de vooruitgang die wordt geboekt, de obligatiestructuren en tijdschema's die worden besproken, maar ook over de tegenwerking van ambtenaren in twee van de grootste landen in de regio.

Het Amazonegebied, dat meer dan 6 miljoen vierkante kilometer beslaat, absorbeert enorme hoeveelheden klimaatopwarmende broeikasgassen en herbergt meer dan 10% van alle bekende dieren en planten, de hoogste soortendichtheid op aarde.

"Het zou een belangrijke mijlpaal zijn voor aan de natuur gekoppelde effecten," zei Arend Kulenkampff, directeur van de Sustainability-linked Sovereign Debt Hub, een non-profit organisatie die groene financiering probeert te coördineren.

Politiek gezien sluiten Amazonia-obligaties aan bij de oproep van de presidenten van Brazilië, Colombia en andere landen in het Amazonegebied aan rijke landen om meer bij te dragen aan de bescherming van het regenwoud.

Een lid van de klimaatdelegatie van Brazilië vertelde aan Reuters dat het verhogen van de financiering van de multilaterale ontwikkelingsbanken (MDB's) een van de belangrijkste eisen is van het voorzitterschap van de G20 dit jaar en in de aanloop naar de VN-klimaattoppen in Azerbeidzjan in november en de Amazonestad Belem in 2025.

Alleen MDB's kunnen klimaatfinanciering bijeenbrengen op de schaal die nodig is in grote ontwikkelingslanden zoals Brazilië, Mexico en India, aldus de persoon. Kredietgaranties" bijvoorbeeld kunnen de leenkosten, die voor landen normaal gesproken in de dubbele cijfers lopen, sterk verlagen.

Hoeveel geld de MDB's kunnen verstrekken en hoe snel, is een open vraag, aangezien ambtenaren zeggen dat er geen tijd te verliezen valt bij de aanpak van klimaatverandering.

Maar terwijl politiek gezien Brazilië en Colombia, dat in oktober gastheer is van de COP16-besprekingen van de VN over biodiversiteit, allebei graag een mijlpaalovereenkomst willen om hun inspanningen te bewijzen, zijn sommige ambtenaren sceptisch over de noodzaak om haast te maken met een nieuw schuldinstrument.

"Colombia zou, net als de andere acht landen in het Amazonegebied, een 'Amazone-obligatie' kunnen lanceren, maar het land staat erop om het Amazonegebied niet als een bron van schuld maar als een bron van inkomsten te beschouwen," zegt Jose Roberto Acosta, Colombia's directeur van overheidskrediet bij het ministerie van Financiën.

Opkomende economieën dringen er steeds meer op aan dat de wereld hun rentmeesterschap van dergelijke gedeelde hulpbronnen een waarde geeft, bijvoorbeeld door biodiversiteitskredieten te genereren die aan andere landen of bedrijven verkocht kunnen worden om geld in te zamelen.

"Daarom is het niet erg waarschijnlijk dat dit vóór COP16 zal worden bereikt," zei Acosta.

Twee bronnen met directe kennis van de zaak vertelden Reuters dat de besprekingen binnen de Braziliaanse regering nog in een voorbereidend stadium zaten en dat eventuele vooruitgang, indien bevestigd, dit jaar nog niet zou worden geboekt.

Het Braziliaanse Ministerie van Financiën zei dat het "tot nu toe" niet op de hoogte was van enige besprekingen en nog geen formeel voorstel voor een Amazone-obligatie had ontvangen.

Het ministerie wees ook op de grote vraag van vorig jaar naar de eerste internationale groene obligatie van Brazilië die $2 miljard opbracht en verkocht werd met een lager dan normale rente van 6%. Het is van plan om in de toekomst meer obligaties uit te geven, hoewel bankbronnen suggereerden dat een Amazonia-obligatie met garantie van de MDB misschien maar de helft van die rente zou hoeven te betalen.

En het is nodig om de leenrente zo laag mogelijk te houden. De kosten om de door Brazilië zelf gestelde klimaatdoelen te halen - het land streeft ernaar de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 meer dan te halveren en tegen 2050 'netto nul' te zijn - worden geschat op $100 miljard per jaar, oftewel 7% van de economische productie.

Andere landen en de ontwikkelingsbanken die bij de plannen betrokken zijn, gaven desgevraagd door Reuters geen commentaar op de status van de besprekingen.

MAARTBESPREKKEN

Tijdens de besprekingen in maart werd een aantal zaken besproken waarover overeenstemming moet worden bereikt voordat de eerste obligatie wordt gelanceerd.

Een daarvan was wat er moet worden opgenomen in het "menu" van obligatieopties die landen kunnen uitgeven in het kader van het raamwerk, met als doel om zowel obligaties met "gebruik van opbrengsten" - waarbij geld wordt gereserveerd voor specifieke projecten - als "duurzaamheidsgerelateerde obligaties" (SLB's) te lanceren, die gekoppeld zijn aan meer algemene doelen zoals het terugdringen van de ontbossing.

Aangezien de meeste landen in de regio SLB-kaders nog in hun nationale regelgeving moeten opnemen, is een "use of proceeds"-obligatie een meer voor de hand liggende optie voor de eerste uitgifte, aldus drie bronnen. Bedrijven en lokale ontwikkelingsbanken kunnen in de toekomst ook uitgeven.

Er is veel internationale interesse, met individuele regeringen waaronder Zweden, Italië en Spanje die al steun bieden, aldus drie bronnen. In de toekomst zullen andere multilaterale organisaties zoals de Ontwikkelingsbank van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (CAF) waarschijnlijk ook betrokken raken, voegde een bron toe.

Een van de kwesties die nog moeten worden opgelost is het bepalen van wat als legitiem gebruik van de opbrengsten van de nieuwe obligaties moet worden beschouwd, inclusief de vraag of uitgaven in steden toegestaan moeten worden, aangezien 80% van de mensen die in het Amazonegebied wonen in een verstedelijkte omgeving wonen.

Hoewel de eerste obligaties waarschijnlijk door individuele landen worden uitgegeven, hoopt men dat ze uiteindelijk gezamenlijk kunnen worden uitgegeven in het kader van "Amazonia Forever" van de IDB om grootschalige en effectieve grensoverschrijdende natuurbeschermingsinspanningen mogelijk te maken.

Het doel van het programma is om duurzame ontwikkeling te financieren en de ontbossing te helpen verminderen, die volgens EU-statistieken elke minuut gelijk staat aan het kappen van ongeveer vier voetbalvelden.

Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Bolivia en Suriname hebben het programma al ondertekend, maar het gezamenlijk uitgeven van obligaties is niet eenvoudig gezien de verschillende financiële gezondheid van elke staat.

Het volgt op een campagne van de linkse president van Brazilië, Luiz Inacio Lula da Silva, om zijn buurlanden te verenigen en rijkere landen aan te sporen om mee te betalen aan de bescherming van het bos. Sinds 1970 heeft Latijns-Amerika 94% van zijn gecontroleerde populaties zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën verloren, zo bleek uit een analyse van het WWF en ZSL.