Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.

● Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf goed in vergelijking met zijn sector.


Sterke punten

● De verwachtingen van de analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteit van de Groep zijn zeer positief. De verwachting is dat de omzet de komende jaren sterk zal groeien.

● De onderneming profiteert van een zeer solide financiële positie gezien haar netto kaspositie en marges.

● De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.


Zwakke punten

● Met een verwachte PER van %PER [N+1]% en %PER [N+2]% voor respectievelijk het lopende en het volgende boekjaar, werkt de onderneming met zeer hoge winstcijfers.

● Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.

● De onderneming wordt hoog gewaardeerd dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.

● In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun winstverwachtingen regelmatig naar beneden bijgesteld.

● In de afgelopen vier maanden is de winst die de analisten van deze onderneming verwachtten, grotendeels naar beneden bijgesteld.