AMC Networks Inc. (NasdaqGS:AMCX) gaat op zoek naar fusies en overnames. Patrick O'Connell, Chief Financial Officer: "Wij waarderen de flexibiliteit en de mogelijkheden die ons huidige kassaldo ons biedt. Bovendien geloven we dat onze huidige kapitaalstructuur ons potentiële mogelijkheden biedt om onze cashflow in de loop van de tijd op een waardeverhogende manier in te zetten. Wat de toewijzing van kapitaal betreft, blijft onze filosofie voorzichtig en opportunistisch.

Ten eerste willen we het bedrijf ondersteunen door aantrekkelijke programma's te maken en aan te schaffen die aanslaan bij ons publiek, terwijl we een gezonde winstgevendheid en kasstroomgeneratie handhaven. Ten tweede willen we onze balans verbeteren door de brutoschuld te verlagen en onze kapitaalstructuur te optimaliseren. Ten derde blijven strategische fusies en overnames en het teruggeven van kapitaal aan aandeelhouders op onze prioriteitenlijst staan.