Amgen Inc. heeft tijdens haar jaarlijkse vergadering op 31 mei 2024 Dr. Klotman, een nieuw gekozen bestuurder, benoemd om zitting te nemen in het Corporate Responsibility and Compliance Committee en het Governance and Nominating Committee, met ingang van 1 juni 2024.