Amgen Inc. kondigt aan dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) BLINCYTO (blinatumomab) heeft goedgekeurd voor de behandeling van volwassen en pediatrische patiënten van één maand of ouder met CD19-positieve Philadelphia-chromosoom-negatieve B-cel precursor acute lymfoblastische leukemie (B-ALL) in de consolidatiefase, ongeacht de status van meetbare restziekte (MRD). De goedkeuring markeert de derde indicatie voor BLINCYTO en is voornamelijk gebaseerd op de fase 3 klinische studie E1910 onder leiding van ECOG-ACRIN Cancer Research Group, waarin patiënten met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia-chromosoom-negatieve B-ALL werden onderzocht die een postinductie consolidatiebehandeling kregen, die gericht is op het verdiepen van remissie om duurzame responsen te bereiken. De studieresultaten toonden aan dat BLINCYTO toegevoegd aan meerfasige consolidatiechemotherapie een superieure algehele overleving (OS) liet zien in vergelijking met chemotherapie alleen.

De 3-jaars OS was 84,8% in de BLINCYTO plus chemotherapie-arm (n=112) en 69% in de chemotherapie-arm (n=112), met een hazard ratio voor OS van 0,42. Met een mediane follow-up van 4,5 jaar was de 5-jaars OS 82,4% in de BLINCYTO plus chemotherapie-arm en 62,5% in de chemotherapie-arm. Het E1910-onderzoek werd onafhankelijk van de industrie ontworpen en uitgevoerd.

ECOG-ACRIN sponsorde het onderzoek met overheidsfinanciering van het National Cancer Institute (NCI), onderdeel van de National Institutes of Health (NIH). Andere door het NCI gefinancierde netwerkgroepen namen deel aan het onderzoek. Daarnaast leverde Amgen BLINCYTO en ondersteuning via een NCI Cooperative Research and Development Agreement.