Amgen heeft de resultaten bekendgemaakt van de Fase 2a COURSE-studie waarin Tezspire® (tezepelumab-ekko) wordt geëvalueerd bij mensen met matig tot zeer ernstige chronisch obstructieve longziekte (COPD) met een breed scala aan baseline-bloed eosinofiltellingen (BEC), ongeacht emfyseem, chronische bronchitis of rookstatus. De primaire resultaten toonden aan dat behandeling met Tezspire leidde tot een numerieke vermindering van 17% van het jaarlijkse aantal matige of ernstige COPD-exacerbaties in vergelijking met placebo op week 52, wat statistisch niet significant was (90% CI: -6, 36; p[1-zijdig]=0,1042). De resultaten zullen te zien zijn tijdens presentaties op de internationale conferentie van de American Thoracic Society (ATS), 17-22 mei in San Diego.

Belangrijk is dat deze proof-of-conceptstudie aantoonde dat tezepelumab bij patiënten met BEC =150 cellen/µL leidde tot een nominaal significante vermindering van 37% in het aantal matige of ernstige exacerbaties in vergelijking met placebo. Studies suggereren dat ongeveer 65% van de biosubsidiabele patiënten met COPD een BEC =150 cellen/µL hebben. Bij patiënten met een BEC =300 cellen/µL leidde tezepelumab tot een numerieke afname van 46% van het aantal matige of ernstige exacerbaties (Tabel 1). Er werden ook trends naar verbeterde uitkomsten gezien bij gebruik van tezepelumab voor pre-bronchodilatator FEV1 en SGRQ totaalscore.

Een subgroepanalyse van de COURSE-studie toonde ook aan dat behandeling met tezepelumab resulteerde in numerieke verbeteringen van de longfunctie zoals gemeten door het geforceerde expiratoire volume (FEV1) (verbetering van 63 mL en 146 mL bij respectievelijk BEC =150 en =300 cellen/µL, vergeleken met placebo) en van de kwaliteit van leven zoals gemeten door de St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ)-score (vermindering van 4,2 punten en 9,5 punten bij respectievelijk BEC =150 en =300 cellen/µL). Het veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel voor tezepelumab was consistent met de goedgekeurde indicatie voor ernstige astma; de meest gemelde (>10%) bijwerkingen voor tezepelumab waren verergering van COPD (12,1%) en incidenten met COVID-19-infecties (14,5%) (deze studie begon in juli 2019) (Tabel 2).

COURSE was een Fase 2a multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie met parallelle groepen, ontworpen om de veiligheid en werkzaamheid van tezepelumab te evalueren bij volwassenen met matig tot zeer ernstige COPD die drievoudige geïnhaleerde onderhoudstherapie kregen en twee of meer gedocumenteerde COPD-exacerbaties hadden gehad in de 12 maanden voorafgaand aan Bezoek 1. In totaal werden 337 patiënten globaal gerandomiseerd, waarbij de patiënten gestratificeerd werden volgens regio en voorafgaand aantal exacerbaties (twee vs. drie of meer). Patiënten kregen tezepelumab 420 mg of placebo toegediend via subcutane injectie op de plaats van het onderzoek, elke vier weken gedurende een behandelingsperiode van 52 weken.

Het onderzoek omvatte een follow-up periode van 12 weken na de behandeling. COPD verwijst naar een groep longaandoeningen, waaronder chronische bronchitis en emfyseem, die een blokkade van de luchtstroom en ademhalingsproblemen veroorzaken. COPD is een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid die naar schatting 391 miljoen mensen over de hele wereld treft, waarbij de wereldwijde kosten in verband met de ziekte naar verwachting zullen stijgen tot 4,8 biljoen dollar in 2030. COPD is een zeer complexe ziekte met meerdere pathways en ziekteveroorzakers, en één enkele COPD-exacerbatie kan het risico op ziekenhuisopname verhogen.

Het aantal eosinofielen in het bloed op de basislijn is een belangrijke factor in de manier waarop artsen optimale behandelingen voor COPD selecteren. Ongeveer 65% van de patiënten met COPD die in aanmerking komen voor biologische behandeling heeft een BEC >150 cellen/µL, 20-40% heeft een BEC >300 cellen/µL.