An Cuong Wood - Working Joint Stock Company heeft de volgende personeelswijziging aangekondigd: Benoeming: De heer Nguyen Thanh Quyen; Nieuw benoemde functie: lid van de RvB; Termijn: 2022-2027; Ingangsdatum: 23 december 2022. De heer Phan Quoc Cong; nieuw benoemde functie: lid van de RvB; termijn: 2022-2027; Ingangsdatum: 23 december 2022. Mevrouw Vo Thi Ngoc Anh; nieuw benoemde functie: de persoon belast met corporate governance; Termijn: 2022-2027; ingangsdatum: 23 december 2022.

Ontslag: De heer Jess Rueloekke; Ontslagnemende functie: lid van de RvB; Ingangsdatum: 23 december 2022. Tran Luong Thanh Tung; Ontslag: lid van de RvB, verantwoordelijke voor corporate governance en gemachtigde voor de openbaarmaking van informatie; Ingangsdatum: 23 december 2022.