Ondanks een recordomzet in 2023 meldt het bedrijf dat al zijn markten krimpen en dat het zijn investeringsprogramma voor volgend jaar zal halveren. Niets verrassends hier, aangezien de huidige conjunctuur bijna geen enkele speler in de halfgeleidersector spaart, Nvidia even buiten beschouwing gelaten.

De afkoeling uit zich in voorraden die met 17 % toenemen, terwijl de vorderingen op klanten in dezelfde mate afnemen. Hoewel het management nog twee of drie kwartalen van krimp verwacht, is het toch optimistischer dan de consensus van analisten over de vooruitzichten in de automobielsector.

Analog sluit 2023 af met een uitzonderlijke decenniumcyclus. Sinds 2013 is de omzet vervijfvoudigd, van 2,6 miljard $ naar 12,3 miljard $ dit jaar. De jaarlijkse contante winst - of "vrije kasstroom" - is in die periode verviervoudigd. Echter, de winstgevendheid blijft ver achter bij een direct vergelijkbaar bedrijf zoals Texas Instruments, of bij die van de apparatuurfabrikant Applied Materials.

De groep genereerde een contante winst van 3,5 miljard $ in het afgesloten boekjaar, zelfs met werkkapitaalvereisten die nog geen tekenen van activiteitsvertraging vertoonden. Het keert 3 miljard $ weer uit aan zijn aandeelhouders via aandeleninkoop, en 1,7 miljard $ via dividenden.

Het is opmerkelijk dat Analog over de volledige cyclus meer kapitaal aan zijn aandeelhouders heeft teruggegeven dan het winst heeft gegenereerd. Dit, naast de overname van Linear Technology in 2017, heeft natuurlijk geleid tot een toename van de schulden.

Ondanks een sensationeel beursverloop is het zorgwekkend om te zien hoe het management sinds 2020 de aandeleninkoop heeft versneld: er is 8,5 miljard $ aan besteed in de afgelopen drie jaar, terwijl de cumulatieve contante winst over die periode 7,5 miljard $ bedraagt en er bovendien 4,3 miljard $ aan dividenden is uitgekeerd.

Vooral het feit dat deze aandeleninkopen zijn gedaan tegen waarderingsniveaus die op het eerste gezicht hoog lijken, namelijk tussen 25 en 35 keer de operationele winst, terwijl de historische waarderingsgemiddelde van de groep - die redelijker is - eerder rond 15 keer de operationele winst ligt.

Aan het einde van een zeer succesvolle groeicyclus lijkt het risico op waardevernietiging hier onmogelijk te negeren.