Ananda Development Public Company Limited heeft aangekondigd dat de heer Nopporn Thepsithar om persoonlijke redenen zijn functie van Onafhankelijk Bestuurder, lid van het Auditcomité, lid van het Risicomanagementcomité, lid van het Benoemings- en Bezoldigingscomité en lid van het Comité voor Goed Ondernemingsbestuur, heeft neergelegd, met ingang van 1 juli 2022.