Er wordt verwezen naar de resolutie van de vergadering van de Raad van Bestuur nr. 7/2022 op 11 augustus 2022 van Ananda Development Public Company Limited. De Raad van Bestuur heeft de benoeming goedgekeurd van de heer Pisit Serewiwattana tot onafhankelijk bestuurder, lid van het Auditcomité, lid van het Comité voor Risicobeheer, lid van het Comité voor Benoemingen en Bezoldigingen, en lid van het Comité voor Goed Ondernemingsbestuur
, ter vervanging van de heer Nopporn Thepsithar, die ontslag genomen heeft uit de functies, voor een termijn gelijk aan de resterende termijn van de ontslagnemende bestuurder, met ingang van 11 augustus 2022.