Andfjord Salmon AS kondigde aan dat het bedrijf als onderdeel van deze aankomende bouwfase van plan is om belangrijke infrastructuur aan te leggen, zoals waterwegen en een havengebied om de productie van 40.000 ton in Kvalnes te ondersteunen, waarna verdere uitbreidingsinvesteringen naar volledige productiecapaciteit zullen volgen.