Andfjord Salmon AS kondigde de succesvolle voltooiing aan van de eerste oogst van Atlantische zalm in het eerste bassin van het bedrijf in Kvalnes, Andya. De oogst heeft sterke resultaten opgeleverd met een toonaangevend overlevingspercentage van 97,5% en een superieur aandeel van 91,1%. De totale biomassa van de Atlantische zalm bedroeg 646.000 ton, wat neerkomt op ongeveer 530 metrische ton HOG (Head-On-Gutted), met een gemiddeld gewicht van ongeveer 3,4 kilogram per vis.

Een telling bij het verlaten van het bassin, in combinatie met het overzetten van vis uit het bassin, laat zien dat er een jaar geleden ongeveer 193.000 zalmen in het bassin zijn uitgezet. De geoogste vissen vertoonden een uiteenlopend gewicht, van 1-2 kg tot 5-6 kg. Opmerkelijk is dat ongeveer 50% van de vis in de 2-3 kg categorie viel, met een gemiddelde prijs van ongeveer NOK 67 /kg.

Daarnaast woog ongeveer 40% van de vis tussen 3-4 kg, met een gemiddelde prijs van ongeveer NOK 80 /kg. De nieuwe productiecapaciteit zal geleidelijk worden toegevoegd tussen 2025 en 2030, met naar verwachting 8.000 ton (HOG) aan productiecapaciteit die al in 2025 zal worden toegevoegd.