Anxian Yuan China Holdings Limited heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2023. Voor de periode verwacht de Groep een aanzienlijke stijging met meer dan 42% van de nettowinst voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2023 in vergelijking met het jaar dat eindigt op 31 maart 2022. Deze stijging is voornamelijk te danken aan het feit dat: de Groep een stijging van de brutowinst met meer dan 10% j-o-j noteerde.

Deze stijging was voornamelijk te danken aan een stijging van de totale omzet met meer dan 9%, aangezien het totale aantal verkochte tombes met 11% steeg, en een betere kostenbeheersing van nieuwe soorten tombes gedurende het jaar. de Groep registreerde een stijging van de overige inkomsten met meer dan 110% jaar-op-jaar. Deze stijging was voornamelijk te danken aan de inning van oninbare vorderingen op andere vorderingen.

de Groep registreerde een daling van de financiële kosten met meer dan 70% op jaarbasis. Deze daling was voornamelijk te danken aan de terugbetaling van bankleningen voor de jaren eindigend op 31 maart 2023 en 2022.