De raad van bestuur van Anxian Yuan China Holdings Limited heeft aangekondigd dat op basis van de informatie die momenteel beschikbaar is voor de Vennootschap en de voorlopige beoordeling door het management van de Vennootschap met verwijzing naar de laatste niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 september 2021, de Groep naar verwachting een stijging van 17% van de nettowinst zal boeken voor de zes maanden eindigend op 30 september 2021 in vergelijking met die van de zes maanden eindigend op 30 september 2020. Deze stijging is voornamelijk te danken aan een stijging van de omzet van de Groep met meer dan 11% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.