Anxian Yuan China Holdings Limited heeft op de jaarlijkse algemene vergadering van 22 september 2022 het slotdividend over het op 31 maart 2022 afgesloten boekjaar vastgesteld op 0,9 Hongkong-cent per Aandeel, dat naar verwachting op 20 oktober 2022 zal worden uitgekeerd aan Aandeelhouders wier naam op 28 september 2022 bij sluiting van de kantoren in het ledenregister van de Vennootschap is ingeschreven.