Anxian Yuan China Holdings Limited beveelt de vaststelling aan van een slotdividend voor het jaar geëindigd op 31 maart 2021 van 1,0 Hong Kong cent per Aandeel, dat is onderworpen aan de goedkeuring van de Aandeelhouders op de AVA. Het slotdividend zal, indien goedgekeurd door de Aandeelhouders tijdens de AvA, op 12 oktober 2021 worden betaald aan Aandeelhouders wier namen bij het sluiten van de handel op 30 september 2021 in het register van leden van de Vennootschap staan.