Aotecar New Energy Technology Co, Ltd. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2020. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een omzet aan van CNY 1.456,384 miljoen, vergeleken met CNY 1.658,368 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg CNY 48,199 miljoen, tegen een bedrijfsresultaat van CNY 18,376 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg CNY 41,651 miljoen, tegen een netto-inkomen van CNY 22,298 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,0133, tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,0071 een jaar geleden.