Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. kondigde de declaratie aan van haar uitkering voor de maand oktober 2022 van $0,105 per gewoon aandeel, betaalbaar op de hieronder vermelde datum. De volgende data zijn van toepassing op de gedeclareerde uitkering: Ex-Date: 20 oktober 2022 Registratiedatum: 21 oktober 2022 Betaaldatum: 31 oktober 2022.