Apollomics Inc. kondigt de presentatie aan van de werkzaamheids- en veiligheidsgegevens van vebreltinib uit de KUNPENG klinische studie tijdens het European Society of Medical Oncology Congress (ESMO) 2023, dat van 20-24 oktober 2023 wordt gehouden in Madrid, Spanje. In de Fase 2 klinische studie van KUNPENG, die werd uitgevoerd door de Chinese partner van Apollomics, Avistone Biotechnology Ltd. (Beijing Pearl Biotechnology Ltd.), werden de resultaten van de Fase 2 klinische studie gepresenteerd. (Beijing Pearl Biotechnology Ltd.), toonde vebreltinib werkzaamheid bij patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC met Exon-14 skipping-mutaties, met een ORR van 75%. Onder andere opmerkelijke bevindingen in het KUNPENG-onderzoek waren ORR en ziektecontrolesnelheid (DCR) 100% bij patiënten met hersenmetastasen (n=5) en ORR was 66,7% bij patiënten met levermetastasen (n=6).

Voorlopige werkzaamheids- en veiligheidsgegevens van de Fase 2 klinische studie met KUNPeng (NCT04258033) worden gepresenteerd op poster 1378P. De gegevens van NSCLC-patiënten met een MetEx14-skippingmutatie lieten de volgende werkzaamheidsresultaten zien: Van de 52 patiënten bereikten 39 een complete of gedeeltelijke respons, een ORR van 75% (95% CI, 61,1-86,0), een mediane duur van respons (DOR) van 15,9 maanden (95% CI, 9,2-17,8), een hoog ziektecontrolepercentage (DCR") van 96,2% (95% CI, 86,8 tot 99,5). en een opvallend snel begin van respons met een mediane tijd tot respons van 1 maand (95% CI, 1, 2,8).

Tot de belangrijkste programma's van Apollomics behoren vebreltinib (APL-101), een krachtige, selectieve c-Met-remmer voor de behandeling van niet-kleincellige longkanker en andere gevorderde tumoren met c-Met-veranderingen, en uproleselan (APL-106), een specifieke E-Selectin-antagonist die mogelijk samen met standaardchemotherapie kan worden gebruikt voor de behandeling van acute myeloïde leukemie.