Internationale advocaten die de regering van de Democratische Republiek Congo vertegenwoordigen, zeiden woensdag dat ze nieuw bewijsmateriaal hadden verzameld van klokkenluiders, waardoor de bezorgdheid dat Apple mogelijk mineralen betrekt uit conflictgebieden in Oost-Congo, nog groter werd.

In een verklaring drongen de advocaten er bij Apple op aan om vragen te beantwoorden over de toeleveringsketen in het land, en zeiden ze dat ze juridische opties aan het onderzoeken waren. Apple reageerde niet direct op een verzoek van Reuters om commentaar.

Congo wordt sinds de jaren '90 geteisterd door geweld, vooral in het onrustige oosten, waar een groot aantal gewapende groepen, waarvan sommige gesteund worden door buurland Rwanda, vechten om de nationale identiteit, etniciteit en grondstoffen.

De advocaten van Congo hebben Apple CEO Tim Cook op 22 april op de hoogte gesteld van een reeks zorgen over de toeleveringsketen, en hebben ook Apple dochterondernemingen in Frankrijk aangeschreven met de eis om binnen drie weken antwoorden te geven. Het advocatenkantoor Amsterdam & Partners LLP heeft onderzoek gedaan naar beschuldigingen dat mineralen die door verschillende bedrijven en gewapende groepen in Congo worden gedolven, via Rwanda, Oeganda en Burundi naar buiten worden gesmokkeld.

Het kantoor zei in een verklaring op woensdag dat, vier weken later, "de techgigant niets heeft gezegd en niet heeft geantwoord of zelfs maar de ontvangst van de vragen heeft bevestigd".

Een van de advocaten, Robert Amsterdam, zei dat het bedrijf sindsdien nieuw bewijs heeft ontvangen van klokkenluiders.

"Het is urgenter dan ooit dat Apple echte antwoorden geeft op de zeer ernstige vragen die we hebben gesteld," zei hij in de verklaring.

Apple heeft in het verleden gezegd dat het niet rechtstreeks primaire mineralen koopt, inkoopt of betrekt, en het controleert zijn leveranciers al enkele jaren en publiceert zijn bevindingen.

Vorig jaar meldde Apple in een rapport dat 100% van de geïdentificeerde smelterijen en raffinaderijen in de toeleveringsketen voor alle Apple producten die in 2023 worden gemaakt, hadden deelgenomen aan een onafhankelijke audit op conflictmineralen voor tin, tantaal en wolfraam, ook wel 3T mineralen genoemd, en goud (3TG).

"We hebben geen redelijke basis gevonden om te concluderen dat een van de smelterijen of raffinaderijen van 3TG waarvan is vastgesteld dat ze zich op 31 december 2023 in onze toeleveringsketen bevonden, direct of indirect gewapende groepen in de DRC of een aangrenzend land financierde of bevoordeelde," aldus het Apple rapport.

Een andere advocaat van Amsterdam & Partners LLP, Peter Sahlas, vertelde Reuters dat mensen die aan de controle van de toeleveringsketen van Apple in Congo werkten, naar voren waren gekomen om te zeggen dat hun contracten waren beëindigd nadat ze hun bezorgdheid hadden geuit over het feit dat er "bloedmineralen" in de toeleveringsketen van Apple voorkwamen.

"We zijn in gesprek met deze mensen en evalueren hun bewijsmateriaal. We zullen meer te zeggen hebben zodra we robuuste verificaties hebben uitgevoerd," zei Sahlas, zonder verdere details te geven.

Sinds de brief van Congolese advocaten in april zijn de gevechten in Oost-Congo verhevigd, waar de door Rwanda gesteunde M23-rebellen de controle hebben overgenomen over Rubaya, een belangrijke mijnstad voor coltan dat gebruikt wordt in smartphones en andere apparaten. (Verslaggeving door Sonia Rolley, geschreven door Bate Felix, bewerkt door Silvia Aloisi en Tomasz Janowski)