Prevention Insurance.Com heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 30 april 2020. Voor het hele jaar kondigde het bedrijf een operationeel verlies aan van USD 111.926, tegen USD 87.009 een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg USD 111.926 tegen USD 87.009 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,02 tegen USD 0,04 een jaar geleden.