Hyundai Motor Company (KOSE:A005380) heeft een overeenkomst gesloten om een bijkomend belang van 11% in Motional Ad LLC te verwerven van Aptiv PLC (NYSE:APTV) voor ongeveer $450 miljoen op 19 april 2024. Zoals gemeld zal de vergoeding in contanten worden betaald. In verwante transacties heeft Hyundai toegezegd om $475 miljoen in Motional te investeren in ruil voor een extra 11,7% gewoon aandelenbelang, uiterlijk op 3 mei 2024. Aptiv stemde er ook mee in om ongeveer 21% van haar gewone aandelen in Motional te ruilen voor een gelijk aantal preferente aandelen van Motional. Na afronding van deze transacties verwacht Aptiv een gewoon aandelenbelang van ongeveer 15% in Motional te hebben, in plaats van het huidige belang van 50%. Deze transacties zijn onderworpen aan goedkeuringen van regelgevende instanties en gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en zullen naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 worden afgerond. De transactie zal resulteren in een pro forma EPS-voordeel van ~$0,90 over het hele jaar, ervan uitgaande dat de transactie wordt afgerond op 30 september 2024, en een EPS-voordeel van ~$0,30 voor Aptiv PLC.

Hyundai Motor Company (KOSE:A005380) voltooide de overname van een bijkomend belang van 11% in Motional Ad LLC van Aptiv PLC (NYSE:APTV) op 16 mei 2024.