Arabian Scandinavian Insurance Company PLC - Takaful - ASCANA Insurance heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal dat eindigde op 30 september 2020. Voor het derde kwartaal kondigde het bedrijf een nettoresultaat aan van AED 9,080 miljoen, tegenover AED 7,548 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg AED 0,06, vergeleken met AED 0,05 een jaar geleden. Over de negen maanden bedroeg het nettoresultaat AED 31,797 miljoen, tegen AED 17,516 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg AED 0,21 tegen AED 0,11 een jaar geleden.