Arbuthnot Banking Group PLC heeft de resultaten gerapporteerd voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2022. Voor het hele jaar rapporteerde de onderneming netto rentebaten van GBP 99,08 miljoen, vergeleken met GBP 64,08 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen GBP 16,46 miljoen, vergeleken met GBP 6,79 miljoen een jaar geleden.

De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg GBP 1,096, vergeleken met GBP 0,452 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg GBP 1,096 vergeleken met GBP 0,452 een jaar geleden.