Arbuthnot Banking Group PLC heeft de resultaten gerapporteerd voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2023. Voor het halfjaar rapporteerde het bedrijf netto rentebaten van GBP 68,37 miljoen, vergeleken met GBP 42,54 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen GBP 19,97 miljoen, vergeleken met GBP 2,67 miljoen een jaar geleden.

De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg GBP 1,294, vergeleken met GBP 0,178 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg GBP 1,294 vergeleken met GBP 0,178 een jaar geleden.