Op 10 april 2024 diende Archer-Daniels-Midland Company een definitieve proxyverklaring in waarin om volmachten werd gevraagd en de aandeelhouders werden opgeroepen om tegen een aandeelhoudersvoorstel te stemmen, waarin werd gevraagd dat de raad van bestuur een bestendig beleid zou aannemen en de bestuursdocumenten waar nodig zou wijzigen, zodat 2 verschillende personen het ambt van voorzitter en het ambt van CEO zouden bekleden. Dit voorstel werd ingediend door John Chevedden tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf, die gepland staat voor 23 mei 2024.