argenx SE heeft aangekondigd dat Health Canada een Notice of Compliance heeft uitgegeven waarin VYVGART (efgartigimod alfa) wordt toegelaten voor de behandeling van gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) bij volwassen patiënten die anti-acetylcholine receptor (AChR) antilichaampositief zijn. Met deze wettelijke mijlpaal is VYVGART de eerste en enige neonatale Fc-receptor (FcRn)-blokker die is goedgekeurd voor verkoop in Canada. De toelating van VYVGART is gebaseerd op de resultaten van de wereldwijde fase 3-studie ADAPT, die werden gepubliceerd in het nummer van juli 2021 van The Lancet Neurology.

De ADAPT-studie voldeed aan het primaire eindpunt en toonde aan dat significant meer anti-AChR-antilichaampositieve gMG-patiënten responders waren op de MG-ADL-schaal na behandeling met VYVGART in vergelijking met placebo (68% vs. 30%; p < 0,0001) en op de Quantitative Myasthenia Gravis (QMG)-schaal (63% VYVGART vs. 14% placebo; p < 0,0001).

VYVGART had een aangetoond veiligheidsprofiel in de klinische ADAPT-studie. De meest voorkomende bijwerkingen in ADAPT waren hoofdpijn (29% vs. 28% placebo), infectie van de bovenste luchtwegen (11% vs. 5% placebo) en infectie van de urinewegen (10% vs. 5% placebo).