Armadale Capital Plc kondigt aan dat de eerste analyseresultaten van de mineralisatie die door de heropening van historische schachten is blootgelegd, delfstofgehaltes van zilver en lood tot 1010 g/t zilver en 18% lood hebben bevestigd. Zowel uit schacht nummer 2 als nummer 3 is een monster van de sulfidemineralisatie genomen, waarbij beide monsters hoge waarden opleverden. Het monster uit schacht nummer 3 leverde 1.010 g/t zilver en 18,0% lood op, terwijl het monster uit schacht nummer 2 412 g/t zilver en 18,3% lood opleverde.

De monsters werden geanalyseerd met XFR in overeenstemming met de JORC-code voor mineralisatie van dit type. De afzetting is sinds 1987 ontoegankelijk door een instorting die nu grotendeels is opgeruimd. Canyon Silver is bezig met het installeren van kritieke mijnbouwinfrastructuur, waaronder lucht- en waterleidingen, met als bijkomend doel de elektrificatie tot aan de takelkamer te herstellen.

Aandeelhouders zullen op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Door zowel portaal nummer 2 als portaal nummer 3 verder te openen, zal er naar verwachting in de komende weken nog meer mineralisatie worden blootgelegd, waardoor het bedrijf een goed platform heeft om de omvang en de kwaliteit van de afzetting volledig te onderzoeken. Momenteel wordt geschat dat het 60 dagen zal duren om deze portalen te openen, waardoor toegang tot een groter deel van de afzetting mogelijk wordt, en er zullen verdere werkzaamheden worden overwogen om ertsgangen en andere toegangen tussen de portalen te openen om verdere gebieden met mineralisatie bloot te leggen.

Met twee open tunnels en het gebruik van moderne geologische technieken gelooft Armadale dat er in korte tijd aanzienlijke waarde kan worden toegevoegd aan de historische informatie van de mijn.