Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (BIT:MN) neemt Edizioni Star Comics Srl over op 6 juni 2022.De aankoopprijs, die bij de afsluiting volledig in contanten zal worden betaald, zal definitief worden aangepast op basis van de netto financiële positie op de afsluitingsdatum. De vastgelegde overeenkomsten voorzien ook in de ondertekening van call-optiecontracten, die de
Mondadori-groep het recht geven het resterende 49%-belang in Edizioni Star Comics te verwerven, uitoefenbaar in twee gelijke tranches vanaf de goedkeuring van de jaarrekeningen van respectievelijk 2024 en 2027, tegen een prijs die zal worden vastgesteld op basis van de gemiddelde EBITDA van de betrokken voorgaande drie jaren. In 2021 noteerde Edizioni Star Comics een sterke groei van de resultaten ten opzichte van het voorgaande jaar: inkomsten van € 21,6 miljoen, EBITDA van € 7,2 miljoen, nettowinst van € 5,1 miljoen. De transactie is onder meer afhankelijk van de spin-off van de eigendomscomponent en van de toestemming van de Japanse en Koreaanse licentiegevers die de rechten op sommige van de publicaties van het bedrijf bezitten. Verwacht wordt dat de transactie tegen 30 juni 2022 wordt afgerond.

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (BIT:MN) heeft op 6 juni 2022 de overname van Edizioni Star Comics Srl afgerond.