Ascent Resources PLC - Europees en Spaans-Amerikaans projectgericht olie- en gasexploratie- en productiebedrijf - zegt dat het een proces opstart om een recht op het economisch belang in 49% van de netto-opbrengst aan de aandeelhouders te kunnen uitkeren als de vordering in het kader van het Verdrag inzake het Energiehandvest tegen Slovenië succesvol is. De claim heeft betrekking op de netto-opbrengst van de claim door het bedrijf en haar dochteronderneming Ascent Slovenia Ltd, na aftrek van alle juridische kosten en uitgaven in verband met de claim. Als onderdeel van dit proces, zegt het een nieuwe 100% dochteronderneming op te richten als een special purpose vehicle, waarvan de eisers naar verwachting een akte van overdracht zullen aangaan met betrekking tot 49% van de netto-opbrengst, indien succesvol. Als dit vehikel belastingvrijstelling krijgt van HM Revenue & Customs, verwacht het een algemene vergadering bijeen te roepen om goedkeuring van de aandeelhouders te krijgen voor een bonusuitgifte van aandelen. Dit zal waarschijnlijk in januari zijn. Zegt de laatste hand te leggen aan fiscaal en juridisch advies en zal verdere aankondigingen doen "indien nodig".

Huidige aandelenkoers: 3,88 pence, een daling van 4,3%.

12-maands verandering: 4,3% lager

Door Greg Rosenvinge, Alliance News senior verslaggever

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.