Ashley Gold Corp. heeft een update gegeven over de exploratieplannen voor 2024 voor de Dryden Area Assets. Het boren bij Burnthut zal naar verwachting in mei van dit jaar beginnen, met nieuwe IP (Induced Polarity) gepland in april. Hoogtepunten. Boorprogramma op nieuw verworven Burnthut eigendom. Gradiënt IP-onderzoek op Howie Project. EM- en magnetische compilatie vanuit de lucht op Tabor en Sakoose. Bemonstering in 2023 heeft een 10-30 m door carbonaat veranderde vervormingszone aan de oppervlakte geïdentificeerd waar nooit in geboord is. Monsters leverden tot 71 g/t Au op met meerdere monsters van meer dan 50 g/t Au. Minimaal drie ondiepe boringen zullen deze zone testen, gepland in mei, met een vergunningsaanvraag voor maximaal 5 extra boringen, afhankelijk van het budget.
extra, afhankelijk van het budget. Geofysisch onderzoek vanuit de lucht is gepland voor later dit jaar. De vergunningsaanvraag voor het Tabor- en Sakoose-gebied zal binnen de komende 30 dagen worden ingediend, inclusief boorlocaties in Sakoose en Tabor. Om te helpen bij het bepalen van de definitieve locaties zal een derde partij geologische gegevens verzamelen en bestaande geofysische gegevens inverteren om de prioritaire boorlocaties te bepalen. Dit omvat de hoge-resolutie drone-magnetisme Ashley die vorig jaar is verkregen en de boorinformatie van Tabor van 2023. Deze zomer is er een grondbemonsteringsprogramma gepland tussen de Tabor- en Sakoose-mijnen om extra potentiële gemineraliseerde zones langs de vouw-scharniertrend te bepalen.