Ashley Gold Corp. heeft meerdere ontsluitingen op het Howie-project bemonsterd ter voorbereiding op het komende IP-onderzoek (Induced Polarization) met geplande dekking van de goudvoorkomens Katisha, Fiji, Howie en Twilight. Hoogtepunten: Katisha heeft tot 26,00 g/t Au gevonden. Fiji heeft een gehalte van 9,85 g/t Au. Howie heeft 3,60 g/t Au gevonden. Er werden monsters verzameld van ontsluitingen aan de oppervlakte, waarbij de locaties werden gelabeld en de monsters met GPS-locatie werden verzonden naar Actlabs
in Dryden, Ontario voor vuuranalyse.